×

Tekstaro de Esperanto

Vortsumo de la elektitaj tekstoj: 0 vortoj
+ -
Montri 
Klarigoj kaj helpo
M Titolo: La batalo de l’ vivo / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1891 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 28.568 vortoj
M Titolo: Vojaĝimpresoj / Subtitolo: (el Lingvo Internacia) / E-a teksto de: Langlet/Luin / Jaro: 1895 (2003) / Presis: Inko Tyresö 2002 / Vortoj: 15.432 vortoj
M Titolo: Fundamenta Krestomatio / Subtitolo: de la lingvo Esperanto / E-a teksto de: diversaj personoj / Jaro: 1904 / Presis: 1904 Hachette et Cie Paris, Francujo / Vortoj: 77.652 vortoj
M Titolo: Paroladoj de Zamenhof / Subtitolo: Antaŭparoloj — Gazetartikoloj — Traktaĵoj — Paroladoj — Leteroj — Poemoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1904-1913 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 / Vortoj: 22.771 vortoj
M Titolo: Antaŭparolo / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1905 / Presis: Esperantaj Francaj Eldonoj Marmande 1968 / Vortoj: 1.645 vortoj
M Titolo: Ekzercaro / Subtitolo: de la lingvo internacia “Esperanto” / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1905 / Presis: Esperantaj Francaj Eldonoj Marmande 1968 / Vortoj: 6.744 vortoj
M Titolo: Aldono al la “Dogmoj de Hilelismo” / Subtitolo: Antaŭparoloj— Gazetartikoloj— Traktaĵoj— Paroladoj— Leteroj— Poemoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1906 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 / Vortoj: 314 vortoj
M Titolo: Dogmoj de Hilelismo / Subtitolo: Antaŭparoloj — Gazetartikoloj — Traktaĵoj — Paroladoj — Leteroj — Poemoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1906 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 / Vortoj: 2.875 vortoj
M Titolo: El la mondo homarana (hilelista) / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1906 / Presis: Eldonejo Ludovikito Kioto / Vortoj: 529 vortoj
M Titolo: Elektitaj Fabeloj / E-a teksto de: Kabe / Jaro: 1906 / Presis: Inko Tyresö 2002 / Vortoj: 51.109 vortoj
M Titolo: Homaranismo / Subtitolo: Antaŭparoloj — Gazetartikoloj — Traktaĵoj — Paroladoj — Leteroj — Poemoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1906 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 / Vortoj: 3.058 vortoj
M Titolo: Kion Zamenhof ne povis diri en Ĝenevo / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1906 / Presis: 1959 / Vortoj: 2.317 vortoj
M Titolo: Nefermita letero al s-ro de Beaufront / Subtitolo: Antaŭparoloj — Gazetartikoloj — Traktaĵoj — Paroladoj — Leteroj — Poemoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1906 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 / Vortoj: 1.085 vortoj
M Titolo: Pri la homaranismo / Subtitolo: Respondo al P-ro Dombrovski / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1906 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 / Vortoj: 3.296 vortoj
M Titolo: Esenco kaj Estonteco de la Ideo de Lingvo Internacia / Subtitolo: de la lingvo Esperanto / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1907 / Presis: 1968 Universala Esperanto-Asocio Roterdamo, Nederlando / Vortoj: 16.296 vortoj
M Titolo: Internacia krestomatio / E-a teksto de: Kabe / Jaro: 1907 / Presis: Inko Tyresö 2002 / Vortoj: 21.797 vortoj
M Titolo: Kastelo de Prelongo / E-a teksto de: Vallienne / Jaro: 1907 / Presis: Inko Tyresö 2002 / Vortoj: 145.290 vortoj
M Titolo: La Faraono / Subtitolo: RomanoUnua, dua kaj tria volumoj / E-a teksto de: Kabe / Jaro: 1907 / Presis: Esperantista Centra Librejo Paris 1927 / Vortoj: 224.004 vortoj
M Titolo: La revizoro / Subtitolo: Komedio en kvin aktoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1907 / Presis: Esperantista Centra Librejo Paris 1928 / Vortoj: 25.035 vortoj
M Titolo: Ĉu li? / E-a teksto de: Vallienne / Jaro: 1908 / Presis: Inko Tyresö 2003 / Vortoj: 124.834 vortoj
M Titolo: Robinsono Kruso / Subtitolo: lia vivo kaj strangaj, mirindegaj aventuroj / E-a teksto de: Krafft / Jaro: 1908 / Presis: Henry Altemus Company Philadelphia 1908 / Vortoj: 20.851 vortoj
M Titolo: Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono (5 ĉapitroj) / E-a teksto de: Pujulà / Jaro: 1909 / Presis: Esperanto Verlag Möller & Borel Berlin 1909 / Vortoj: 12.910 vortoj
M Titolo: Fabeloj / Subtitolo: Unua Parto / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1909 / Presis: Esperantista Centra Librejo Paris 1926 / Vortoj: 67.500 vortoj
M Titolo: Patroj kaj filoj / E-a teksto de: Kabe / Jaro: 1909 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 61.407 vortoj
M Titolo: Marta / Subtitolo: Rakonto / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1910 / Presis: Editions françaises d’Espéranto Marmande 1968 / Vortoj: 75.579 vortoj
M Titolo: Homaranismo / Subtitolo: Antaŭparoloj — Gazetartikoloj — Traktaĵoj — Paroladoj — Leteroj — Poemoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1913 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 / Vortoj: 1.701 vortoj
M Titolo: Fabeloj / Subtitolo: Plena KolektoDua Parto / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1916 / Presis: Esperantista Centra Librejo Paris 1926 / Vortoj: 65.509 vortoj
M Titolo: Fabeloj / Subtitolo: Tria Parto / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1916 / Presis: Esperantista Centra Librejo Paris 1932 / Vortoj: 67.000 vortoj
M Titolo: Fabeloj / Subtitolo: Kvara Volumo / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1916 / Presis: Heroldo de Esperanto Bruselo 1963 / Vortoj: 66.155 vortoj
M Titolo: La Malnova Testamento / Subtitolo: Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj / E-a teksto de: Zamenhof / Jaro: 1916 / Presis: Brita kaj Alilanda Biblia Societo Londono / Vortoj: 529.029 vortoj
M Titolo: La Nova Testamento / Subtitolo: de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo / E-a teksto de: “Britaj pastroj” / Jaro: 1916 / Presis: Brita kaj Alilanda Biblia Societo Londono / Vortoj: 158.994 vortoj
M Titolo: Vivo de Zamenhof / E-a teksto de: Privat / Jaro: 1920 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 24.142 vortoj
M Titolo: Vortoj de Kamarado E. Lanti / E-a teksto de: Lanti / Jaro: 1920-1929 / Presis: ? Laroque Timbaut 1979 / Vortoj: 18.290 vortoj
M Titolo: Pro Iŝtar / Subtitolo: — Romano el la antikva Babela historio / E-a teksto de: Luyken / Jaro: 1924 / Presis: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig, 1924 / Vortoj: 77.608 vortoj
M Titolo: Zamenhof / E-a teksto de: Drezen / Jaro: 1929 / Presis: Inko Tyresö 2000 / Vortoj: 11.175 vortoj
M Titolo: Al Torento / Subtitolo: Unua libro en la Torento-trilogio / E-a teksto de: Engholm / Jaro: 1930 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 22.173 vortoj
M Titolo: Homoj sur la tero / E-a teksto de: Engholm / Jaro: 1932 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 43.945 vortoj
M Titolo: El vivo de ĉukĉoj / E-a teksto de: Eroŝenko / Jaro: 1933 / Presis: Universala Asocio de Blindul-Organizoj 1933 / Vortoj: 13.937 vortoj
M Titolo: Metropoliteno / E-a teksto de: Varankin / Jaro: 1933 / Presis: Moskvo Eldonejo “Progreso” 1992 / Vortoj: 80.957 vortoj
M Titolo: Quo vadis? / Subtitolo: Unua parto / E-a teksto de: Lydia Zamenhof / Jaro: 1933 / Presis: Inko Tyresö 2002 / Vortoj: 100.304 vortoj
M Titolo: Quo vadis? / Subtitolo: Dua parto / E-a teksto de: Lydia Zamenhof / Jaro: 1933 / Presis: Inko Tyresö 2002 / Vortoj: 93.841 vortoj
M Titolo: Infanoj en Torento / Subtitolo: Dua libro en la Torento-trilogio / E-a teksto de: Engholm / Jaro: 1934 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 61.863 vortoj
M Titolo: Vivo vokas / Subtitolo: Tria libro en la Torento-trilogio / E-a teksto de: Engholm / Jaro: 1946 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 41.779 vortoj
M Titolo: Satiraj rakontoj / E-a teksto de: Szathmári / Jaro: 1950-1969 / Presis: La rakontoj aperis origine en la jaroj 1950aj kaj 1960aj en la revuoj “Belarto”, “Monda Kulturo”, “La Nica Literatura Revuo”, “Monda Kulturo” kaj “Hungara Vivo”. Tiu ĉi elektronika teksto tamen baziĝas sur tekstoj ĉe “http://www.esperanto.mv.ru/Szathmari/”. / Vortoj: 44.501 vortoj
M Titolo: Vespera ruĝo anoncas ventegon / Subtitolo: Sveda novelaro / E-a teksto de: Szilágyi / Jaro: 1950 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 43.761 vortoj
M Titolo: Mia penso / E-a teksto de: Kalocsay / Jaro: 1957 / Presis: 1957 / Vortoj: 1.642 vortoj
M Titolo: Azia Strategio / E-a teksto de: Sadler / Jaro: 1963 / Presis: Universala Esperanto-Asocio 1963 / Vortoj: 2.092 vortoj
M Titolo: Tokio invitas vin / E-a teksto de: Yagi / Jaro: 1963 / Presis: Universala Esperanto-Asocio 1963 / Vortoj: 447 vortoj
M Titolo: Kruko kaj Baniko el Bervalo / Subtitolo: Maldecaj anekdotoj por neprudaj legantoj / E-a teksto de: Beaucaire / Jaro: 1970 / Presis: TK København 1974 / Vortoj: 30.644 vortoj
M Titolo: Por pli efika informado / E-a teksto de: Lapenna / Jaro: 1974 / Presis: Informa Fako de Universala Esperanto-Asocio Rotterdam 1974 / Vortoj: 9.688 vortoj
! Titolo: Lingvistikaj aspektoj de Esperanto / E-a teksto de: Wells / Jaro: 1978 / Presis: Universala Esperanto-Asocio Rotterdam 1978 / Vortoj: 29.614 vortoj
M Titolo: La skandalo pro Jozefo / Subtitolo: Kvinobla aŭtenta atesto pro la tikla evento malnovtestamenta / E-a teksto de: Vinař / Jaro: 1981 / Presis: Inko Tyresö 2002 / Vortoj: 14.073 vortoj
M Titolo: Gerda malaperis! / E-a teksto de: Piron / Jaro: 1983 / Presis: Chapecó Fonto 1983 / Vortoj: 10.656 vortoj
M Titolo: Kien fluas roj’ Castalie / E-a teksto de: Muraŝkovskij/Muraŝkovska / Jaro: 1984-1987 / Presis: La revuo “Literatura Skatolo”, poste nomita “Survoje”, estis t.n. samizdata revuo sen klare indikita eldonisto. / Vortoj: 15.289 vortoj
M Titolo: Ne nur leteroj de plumamikoj / Subtitolo: Esperanta literaturo — fenomeno unika / E-a teksto de: Boulton / Jaro: 1984 / Presis: Inko Tyresö 2000 / Vortoj: 17.450 vortoj
! Titolo: Ombro sur interna pejzaĝo / Subtitolo: romano / E-a teksto de: Štimec / Jaro: 1984 / Presis: Edistudio Pizo, Italujo 1984 / Vortoj: 28.441 vortoj
M Titolo: Fajron sentas mi interne / E-a teksto de: Matthias / Jaro: 1990 / Presis: Wien Pro Esperanto 1990 / Vortoj: 24.840 vortoj
M Titolo: La majstro kaj Margarita, fragmentoj / E-a teksto de: Pokrovskij / Jaro: 1991 / Presis: Jekaterinburg Eldonejo “Sezonoj” 1991 / Vortoj: 78.220 vortoj
M Titolo: Denaska kongresano / Subtitolo: Originala novelo / E-a teksto de: Johansson / Jaro: 1992 / Presis: Al-fa-bet-o Skövde 1992 / Vortoj: 1.255 vortoj
M Titolo: La Majstro kaj Martinelli / E-a teksto de: Camacho / Jaro: 1993 / Presis: Iltis Saarbrücken 1993 / Vortoj: 8.430 vortoj
M Titolo: La Respubliko (πολιτεια) / E-a teksto de: Broadribb / Jaro: 1993 / Presis: Esperantista Centra Librejo Matraville 2000 / Vortoj: 99.723 vortoj
M Titolo: La Kiso / Subtitolo: Kaj dek tri aliaj noveloj / E-a teksto de: Johansson / Jaro: 1995 / Presis: Al-fab-et-o Skövde 1995 / Vortoj: 15.452 vortoj
M Titolo: Mortula ŝipo / Subtitolo: Rakonto de usona maristo / E-a teksto de: Kaiser / Jaro: 1995 / Presis: Inko Tyresö 2001 / Vortoj: 103.158 vortoj
M Titolo: Ĝis revido, krokodilido! / Subtitolo: Enkonduko en la krokodilologion / E-a teksto de: Johansson / Jaro: 1996 / Presis: Al-fa-bet-o Skövde 1996 / Vortoj: 814 vortoj
M Titolo: Hitler, Maŭ, Strindberg kaj mi / Subtitolo: Aŭtobiografia novelo / E-a teksto de: Johansson / Jaro: 1996 / Presis: Al-fa-bet-o Skövde 1996 / Vortoj: 1.635 vortoj
M Titolo: Artikoloj el Monato / E-a teksto de: diversaj personoj / Jaro: 1997-2003 / Presis: Flandra Esperanto-Ligo Antwerpen 1997 — 2003 / Vortoj: 578.826 vortoj
! Titolo: La ŝtona urbo / E-a teksto de: Löwenstein / Jaro: 1999 / Presis: Flandra Esperanto-Ligo Antwerpen 2000 / Vortoj: 121.311 vortoj
M Titolo: La Ondo de Esperanto / E-a teksto de: diversaj personoj / Jaro: 2001-2004 / Presis: Sezonoj Kaliningrad 2001 — 2004 / Vortoj: 898.674 vortoj
M Titolo: La Soleno / E-a teksto de: Kisa / Jaro: 2003 / Presis: Christian Kisa / Vortoj: 3.476 vortoj
La Tekstaro de Esperanto ekzistas dank’ al subteno de ESF.
Donacu al ESF kaj subtenu indajn projektojn, kiel la Tekstaro!